درباره جامُش

شرکت نوآوران خلاق خلیج فارس با عنوان تجاری جامُش مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان، از سال 1401 فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های مدیریت منابع بازیافتی در راستای حفظ محیط زیست آغاز کرده است.
در حال حاضر، فعالیت های استارتاپ جامُش به عنوان کارگزار مسئولیت اجتماعی زیست محیطی شامل طراحی و اجرای پویش های محیط زیستی، فرهنگ سازی در حوزه حفظ محیط زیست، مدیریت پسماند در مناطق گردشگری و مدیریت منابع بازیافتی می باشد.
این مجموعه بر آن است که با یاری سبز شما در جهت کاهش قطع درختان، توسعه فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا، استفاده مجدد از کتاب های دست دوم، حفظ و نگهداری از فضای سبز و همچنین مشارکت جامعه در پویش های کاشت نهال و پاکسازی طبیعت قدم مثبتی بردارد.

همکاران ما

الماس سبز، ارز محیط زیستی جامُش است. شما به ازای تحویل هر کیلو کاغذ باطله، یک الماس سبز دریافت نموده که همان اعتبار استفاده از منوی جامُش می باشد.