جمع آوری کاغذ باطله

کاغذ به عنوان یکی از محصولات طبیعت، امروزه سهم زیادی از کیسه های زباله افراد و نهادهای مختلف شامل مراکز اداری، تجاری و مدارس را به خود اختصاص می دهد.
بازیافت هر تُن کاغذ، جان ۱۷ درخت را نجات داده و باعث احیای عرصه های جنگلی عریان شده می شود.
شما به کمک جامُش می توانید از طریق جمع آوری کاغذهای باطله خودتان، امانت دارِ خوبِ محیط زیست و طبیعت برای آیندگان باشید.

مراحل جمع آوری کاغذ باطله

هر نوع کاغذ باطله ای که دارید (شامل جزوه ها و کتاب های قدیمی بلا استفاده، روزنامه ها، مجلات و….) را آماده کنید.

درخواست جمع آوری را از طریق سایت ثبت نموده و کد اشتراک دریافت کنید.

جامُش کاغذهای باطله شما را جمع آوری و وزن می کند.

متناسب با وزن کاغذهای باطله از جامُش اعتبار دریافت می کنید.

در حال حاضر منوی جامُش به شرح زیر است:
۱)اعتبار خرید محصولات کاغذی
۲)اعتبار خرید از فروشگاه گل و گیاه
۳) کاشت نهال به نام خودتان
۴)کمک به خیریه

خیر، نه تنها جمع آوری کاغذهای باطله کاملا رایگان انجام می شود بلکه شما می توانید به میزان اعتباری که دریافت می کنید از منوی محصولات و خدمات جامُش نیز استفاده کنید.

بله، در صورت عدم دسترسی به اینترنت می توانید از طریق تلفن های زیر جهت ثبت درخواست جمع آوری اقدام نمایید.
۰۷۶۳۱۰۱۳۱۰۲
۰۹۳۹۱۱۸۱۴۳۳