بهبود سیستم مدیریت پسماند جزیره هرمز

محل انجام پروژه :جزیره هرمز

خلاصه پروژه :

حجم زیاد ورود گردشگر به جزیره هرمز و عدم وجود زیرساخت مناسب در خصوص مدیریت پسماند،طبیعت بکر و دست نخورده این جزیره را با بحران روبروکرده و باعث آلودگی آب،خاکو هواشده است. در این پروژه ایجاد بستر مناسب برای فرهنگسازی کاهش تولید زباله از طریق آموزش صحیح به افراد،ساماندهی پسماندهای رهاشده در طبیعت،همچنین طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تفکیک زباله و تولید کود کمپوست مد نظر می باشد.

شرح وضعیت موجود :

طلای کثیف، بلای جان جزیره رنگ ها معضل پسماند سال هاست جان طبیعت بکر و دست نخورده هرمز را به خطر انداخته است و از عوامل اصلی آن می توان به سیستم معیوب جمع آوری زباله، رفتار گردشگران و عدم وجود سایت پسماند اشاره کرد. حجم زیاد ورود گردشگر به جزیره هرمز و عدم وجود زیرساخت مناسب در خصوص مدیریت پسماند، طبیعت زیبای این جزیره را با بحران روبرو کرده و باعث آلودگی آب، خاک و هوا شده و متاسفانه مناطق بکر و جاذبه های گردشگری هرمز مملوء از انواع پسماند از قبیل بطری ها و شیشه های نوشیدنی، کیسه های رها شده و ته سیگار شده است. از طرفی، ‌‌سر ریز شدن سطل های زباله در سراسر جزیره، تجمع پسماندها در اطراف سطل ها، جولان مگس ها در آن محیط ها، فعالیت غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله گردها در محل تجمع زباله ها و احتمال انتقال بیماری همه و همه نشانگر سیستم معیوب حمل و نقل و جمع آوری زباله در جزیره هرمز است. گردشگری و محیط زیست همواره ارتباط نزدیکی با هم دارند و در صورتیکه گردشگری با رعایت قوانین و فرهنگ حضور در طبیعت همراه باشد، قطعا آسیب کمتری به محیط زیست وارد می شود. در جزیره هرمز محلی به عنوان سایت پسماند برای تفکیک و پردازش پسماندها وجود ندارد و تجمع غیر اصولی پسماندها در محلی که قبلا زیستگاه حیواناتی مانند آهوها بوده، سلامت محیط زیست و مناظر زیبای آن را به شدت به خطر انداخته است؛ همچنین دود ناشی از سوزاندن زباله ها در آن محل نیز باعث آلودگی هوا می شود و با ادامه این روند تا چند وقت دیگر نگین خلیج فارس زیر بار زباله دفن می شود.

دستاوردهای مورد انتظار :

1-کاهش تولید پسماند
2-ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی
3-کاهش آلودگی خاک، هوا و سواحل جزیره
4-افزایش سطح اشتغال زایی برای ساکنین جزیره
5-تفکیک پسماند در مبدا
6-پاکسازی طبیعت جزیره از پسماندها

الزامات اجرای پروژه :

1-بررسی مسائل و تهیه گزارش از وضعیت موجود
2-تهیه طرح مطالعاتی
3-ارائه طرح به عنوان پروژه مسئولیت اجتماعی
4-ایجاد صندوق برای تامین مالی پروژه