کاشت نهال به مناسبت هفته زمین پاک

همزمان با هفته زمین پاک، صبح روز سه شنبه مراسم کاشت نهال توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس و استارتاپ محیط زیستی جامُش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی استارتاپ جامُش، امیرارسلان عامری مدیرعامل این استارتاپ گفت: طرح «چتر سبز زندگی» به عنوان یکی از برنامه های سامانه محیط زیستی جامُش […]