انعقاد تفاهم نامه بین استارتاپ زیست محیطی جامُش و رسانه صبح ساحل

همزمان با هفته خبرنگار تفاهم نامه همکاری بین مجموعه جامُش و گروه رسانه ای صبح ساحل منعقد شد. به گزارش روابط عمومی استارتاپ جامُش، صبح پنجشنبه تفاهم نامه بین این استارتاپ و گروه رسانه ای صبح ساحل با هدف همکاری مشترک در زمینه انتشار مطالب و خبرهای محیط زیستی استارتاپ جامُش جهت ترویج و توسعه […]