دیدار رئیس بانک توسعه تعاون از مجموعه جامُش

رئیس بانک توسعه تعاون شعبه میدان یادبود بندرعباس امروز از مجموعه جامُش دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی استارتاپ جامُش، مدیر عامل این استارتاپ گفت: مجموعه جامُش به عنوان کارگزار رسمی مسئولیت اجتماعی زیست محیطی فعالیت هایی شامل طراحی و اجرای پویش های محیط زیستی، فرهنگ سازی در حوزه حفظ محیط زیست، مدیریت پسماند در […]