تبدیل زباله های نساجی به آجرهای سازگار با محیط زیست

جهان امروز در حال تغییر است و همینطور روش ها و موادی که ما امروزه برای حفاظت از محیط زیست بکار می بریم. مصالح ساختمانی سنتی باعث مشکلات زیست محیطی و کمبود منابع شده اند، اما اکنون جایگزین های جدید و هیجان انگیزی در حال افزایش هستند. یکی از این مواد نوآورانه آجری که از […]