انتصاب مدیر استارتاپ جامُش به عنوان عضو شورای سیاست گذاری جشنواره ملی مسئولیت اجتماعی قاف

با حکم مهدی قدمی رئیس جشنواره ملی مسئولیت اجتماعی قاف، امیرارسلان عامری مدیر استارتاپ زیست محیطی جامُش به عنوان عضو شورای سیاست گذاری این جشنواره منصوب شد. به گزارش روابط عمومی استارتاپ جامُش، در بخشی از متن این حکم آمده است: افتخار داریم ضمن استفاده از تجارب ارزنده و ایده های خلاقانه جنابعالی به ویژه […]