از منسوجات تا آجر

دنیایی را تصور کنید که در آن منسوجات قدیمی به آجرهای محکم برای پروژه های ساختمانی تبدیل می شوند. این دقیقاً همان چیزی است که دوستداران محیط زیست دوست دارند اتفاق بیافتد. این فرآیند با خرد کردن منسوجات به الیاف با طول های مختلف 7 میلی متر، 20 میلی متر و 40 میلی متر و… […]

تبدیل زباله های نساجی به آجرهای سازگار با محیط زیست

جهان امروز در حال تغییر است و همینطور روش ها و موادی که ما امروزه برای حفاظت از محیط زیست بکار می بریم. مصالح ساختمانی سنتی باعث مشکلات زیست محیطی و کمبود منابع شده اند، اما اکنون جایگزین های جدید و هیجان انگیزی در حال افزایش هستند. یکی از این مواد نوآورانه آجری که از […]